Pasztor Maria

prof. dr hab. Maria Pasztor – prof. zw na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, profesor invite’ na Panthe’on -Sorbonne (Paris I), stypendystka Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, l’Universite’ Libre de Bruxelles, Sorbonne Nouvelle (Paris III), Sorbonne (Paris IV), Fundacji Lanckorońskich, Universita’ di Sapienza (Roma). W 2017 r. odznaczona prestiżowym francuskim Orderem Palm Akademickich.

Jednostka

Katedra Historii Politycznej

3 ostatnie publikacje:

M. Pasztor, D. Jarosz, Nie tylko Fiat. Z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945-1989, Warszawa, 2018.

M. Pasztor, A Circle of Impossibility. The Problem of Disarmament, De’tente and Security in Polish-Italian Relations (1958-1969), “Kwartalnik Historyczny”, 2018 nr 2, s. 39-69.

M. Pasztor, Polsko-belgijska “wojna” o Kongo (1960-1963), “Polska 1944/45 -1989”, 2019 nr 10, s.135-161.

X