Piechocińska-Para Sylwia mgr

Piechocińska-Para Sylwia

mgr Sylwia Piechocińska-Para

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

S. Piechocińska-Para, Ł. Gołota, Robert O. Keohane, Po hegemonii: współpraca i spór w światowej hegemonii politycznej, [w:] Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku, (red.) A. Wojciuk, H. Schreiber, Warszawa, 2018, s. 373-385.

S. Piechocińska-Para, G20 jako instrument sterowania gospodarką światową, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2013 nr 139, s. 41-49.

S. Piechocińska-Para, Współpraca średnich mocarstw: studium przypadku grupy MIKTA w ramach G20, [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, (red.) M. F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Warszawa, 2016, s. 177-190.

X