Pierzchalski Filip dr hab.

Pierzchalski Filip

plen

dr hab. Filip Pierzchalski – doktor nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o polityce (2008), habilitacja z nauk społecznych, dyscyplina – nauki o polityce, specjalność: teoria polityki, metodologia badań politologicznych (2014). Od 2009 roku Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2017 roku Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Teoria Polityki”.

Zainteresowania badawcze

Teoria polityki; współczesne struktury wiedzy politologicznej; estetyzacja polityki; semiotyka polityki; krytyka feministyczna.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

F. Pierzchalski, Political Leadership: Structure – Consciousness – Emotions, Peter Lang, Berlin 2023, s. 174.

F. Pierzchalski, Savagery in right-wing populist leadership: between theatricality and political social engineering,  Society Register 2022 / 6(4), s. 7–24

F. Pierzchalski, Politolog na rozdrożu: między opium kapitalistycznych filistrów a postawą krytyczną,[w:]Uniwersytet i nauka o polityce. Sprawdziany tożsamości, M. Karwat, F. Pierzchalski (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2022, s. 221-240

 

X