Pierzchalski Filip dr hab.

Pierzchalski Filip

dr hab. Filip Pierzchalski – doktor nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o polityce (2008), habilitacja z nauk społecznych, dyscyplina – nauki o polityce, specjalność: teoria polityki, metodologia badań politologicznych (2014). Od 2009 roku Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2017 roku Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Teoria Polityki”.

Zainteresowania badawcze

Teoria polityki; współczesne struktury wiedzy politologicznej; estetyzacja polityki; semiotyka polityki; krytyka feministyczna.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

F. Pierzchalski, Estetyzacja polityki: między jednostkowym doświadczeniem a upolitycznieniem wartości estetycznych, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, 22 (2019), s. 3-18.

F. Pierzchalski, „Zewnętrzność” interpretacji. Badanie polityki w ujęciu eksternalistycznym, “Teoria Polityki”, Nr 4/2020, s. 61-77.

F. Pierzchalski, Splątani w rolach. Przemoc ekonomiczna w polskiej rodzinie jako reprodukcja patriarchalnej asymetrii, [w:] Oblicza przemocy, (red.) J. Ziółkowski, P. Rutkowski,Warszawa, 2020, s.187-218.

X