Potejko Piotr dr

Potejko Piotr

płk dr Piotr Potejko – doktor nauk humanistycznych (2003), prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2009-2012 adiunkt Katedry Kryminalistyki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo związany również ze służbami specjalnymi, wieloletni Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia, Doradca Szefa, Pełnomocnik ds. organizacji Szczytu NATO w Warszawie. Uczestnik specjalistycznych kursów „First Responder Negotiations”, „Concepts for Commanders”, „Explosive Self Defence System”, On strategic communications for POL Senior Officials” STRATCOM COE”. Absolwent szkoły kryminalistyki Policji Meklemburgii – Pomorza Przedniego, Akademii Policji Federalnej Lubeka w zakresie współpracy międzynarodowej i przestępczości transgranicznej oraz FBI w zakresie przestępczości. Członek Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie realizacji strategicznych i międzynarodowych kwestii bezpieczeństwa oraz międzynarodowych projektów związanych z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności w polskiej gospodarce. Współkierujący wieloma projektami naukowym krajowymi i zagranicznym w tym: „Projektowanie badań empirycznych i analizy materiałów dotyczący specyfiki metod kryminalistyki w pracy służb specjalnych i służb porządku publicznego”, „W kierunku bardziej efektywnej walki z zorganizowaną przestępczością azjatycką godzącą w ekonomiczne interesy Unii Europejskiej” czy „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. Współautor nowelizacji Ustawy o ochronie informacji niejawnych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. W latach 2004-2009 przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w zakresie procedowania i parafowania umów międzypaństwowych w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wieloletni wykładowca-ekspert w zakresie bezpieczeństwa Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Redaktor naczelny wydawnictwa naukowego „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Uczestnik Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Członek założyciel Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2008-2019 wygłaszał referaty m.in. w Tallinie, Madrycie, Ceucie. Wyróżniony nagrodą zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika pt. Pedagogika Specjalna.

Zainteresowania badawcze

Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe; służby specjalne we współczesnym państwie; organizacja i wdrażanie systemów bezpieczeństwa; zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i terrorystycznymi; zarządzanie jakością w administracji; cyberbezpieczeństwo; dezinformacja oraz pozyskiwanie informacji; bezpieczeństwo informacji w biznesie; ochrona informacji niejawnych, danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych; kryminalisytka.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

P. Potejko, Społeczeństwo informacyjne, [w:] Encyklopedia administracji publicznej, (red.) J.Itrich-Drabarek, Warszawa, 2018.

P. Potejko, Religious Extremism among Islam Believers Living in Poland – the Results and Conclusions of the Research, [w:] Radicalism and Terrorism in the 21st Century. Implications for Security, (red.) A. Sroka, F. Castro-Rial Garrone, R. D. Torres Kumbrián, 2017, s. 193-216.

P. Potejko, Klauzule ochrony informacji w wybranych państwach, [w:] Jawność i jej ograniczenia, Tom VI, Struktura tajemnic, (red.) G. Szpor, Warszawa, 2016, s. 457-462.

X