Rothert Agnieszka prof. ucz. dr hab.

Rothert Agnieszka

dr hab. Agnieszka Rothert, prof. ucz. – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (1996), doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2009), profesor UW, w latach 2011-2019 Kierownik Zakładu Instytucji Europejskich, Instytutu Nauk Politycznych, w latach 2011-2019 Kierująca Międzyinstytutową Pracownią Płeć i Polityka. 2011-2013 Kierownik Projektu badawczego „Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej”, Narodowe Centrum Nauki, (NCN)– 2011/01/BHS5/03268. Od 2018 roku członkini zarządu Komitetu Naukowego „Socio-political Pluralism” Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA). Stażystka programu SIMS – “Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą” – NCBR (Polska), Technische Universität Dresden, Fraunhofer MOEZ & IZI (Niemcy), IBM (USA).

Zainteresowania badawcze

Systemy złożone, sieci, biopolityka, sztuka.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

A.Rothert, Odporność i szok. Polityka r/ewolucji, Warszawa, 2017.

A. Rothert, A tribe called Europe? An „emotional perception of reality, “Przegląd Europejski”, 2017 nr 4(46), s. 118-131.

A. Rothert, Płeć, polityka I neurobiologia, [w:] Kobiety w polityce, (red.) J. Otto, Warszawa, 2018, s. 15-40.

X