Sokołowski Mariusz dr

Sokołowski Mariusz

dr Mariusz Sokołowski

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ostatnia publikacja:

M. Sokołowski, Akcja musi zastąpić reakcję – o pracy służb prasowych polskiej Policji, [w:] Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego, (red.) M. Górka, Koszalin, 2013, s. 323-332.

X