Spytek-Bandurska Grażyna dr hab.

Spytek-Bandurska Grażyna

dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska – politolog i prawnik; doktor habilitowany nauk o polityce (2015), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW; absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1997) oraz Wydziału Prawa i Administracji (1999) UW. Specjalizuje się w prawie pracy i ustawodawstwie społecznym; prowadzi prace badawcze związane z elastycznymi formami zatrudnienia, przemianami pracy, zwolnieniami pracowników i aktywizacją zawodową. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu stosunków pracy, zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu: nauk o pracy, organizacji pomocy społecznej, doradztwa zawodowego (2004-2012). Zainteresowania naukowe łączy z praktyką; ekspert Konfederacji Lewiatan (2001-2016); członek zespołów problemowych, w tym prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych; członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP; uczestnik posiedzeń Naczelnej Rady Zatrudnienia. Autorka licznych wypowiedzi i komentarzy w prasie. Prowadzi kursy i szkolenia dla partnerów społecznych, współpracuje z Federacją Przedsiębiorców Polskich.

Zainteresowania badawcze

Prawo pracy, elastyczne formy zatrudnienia, zwolnienia pracowników, aktywizacja zawodowa, rynek pracy, dialog społeczny.

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

3 ostatnie publikacje:

G. Spytek-Bandurska, Sektory, podmioty, poziomy i organizacja polityki społecznej, [w:] Polityka Społeczna, (red.) G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, Warszawa, 2018, s. 112-129.

G. Spytek-Bandurska, Zatrudnianie pracowników tymczasowych, Warszawa, 2018.

G. Spytek-Bandurska, Nowe technologie: monitoring wizyjny, aktywność komputerowa, geolokalizacja, biometria oraz Rola wizerunku pracownika we współczesnym świecie, [w:] Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, (red.) D. Dorre-Nowak, Warszawa, 2017, s. 125-142.

 

X