Stanejko Bolesław Grzegorz

Stanejko Bolesław dr

Stanejko Bolesław Grzegorz

dr Bolesław Grzegorz Stanejko – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania (2005), specjalista naukowo-techniczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Zainteresowania badawcze

System zorganizowania bezpieczeństwa komercyjnego w Polsce, bezpieczeństwo imprez masowych, broń – społeczne i prawne uwarunkowania jej posiadania, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, w tym organizacja systemu zarządzania kryzysowego.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

B. Bejgier, G. Stanejko, Ochrona osób i mienia, Warszawa, 2012.

G. Stanejko, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Nowa jakość w bezpieczeństwie imprez masowych, “Problemy Prawa i Administracji”, 2012 nr 1-2, s. 159-170.

G. Stanejko, Bezpieczeństwo imprez masowych – wybrane problemy, [w:] W kręgu nauki o bezpieczeństwie, (red.). M. Jurgielewicz, S. Sulowski, Warszawa, 2018, s. 185-197.

X