Staniszewski Robert dr

Staniszewski Robert

dr Robert Staniszewski – doktor nauk humanistycznych (2005), adiunkt (od 2005) związany z Instytutem Nauk Politycznych WNPiSM UW (do 2019 roku), a następnie Katedrą Socjologii i Marketingu Politycznego WNPiSM UW. Członek zespołów badawczych zajmujących się m.in.: Problematyką wartości etycznych sfery publicznej; Socjologicznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami zmian świadomości społecznej Polaków w procesie transformacji w kontekście legitymizacji transformacji i sytemu politycznego w Polsce; Polską polityką w okresie transformacji systemowej oraz Metodologią badań systemu politycznego, treści i procedur w polityce. Autor licznych artykułów naukowych, analiz, ekspertyz oraz referatów opracowanych na zlecenie ministerstw, instytucji sektora publicznego oraz firm komercyjnych. Prelegent oraz ekspert m.in. w ramach seminariów realizowanych przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Związek Banków Polskich, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zainteresowania badawcze

Socjologia polityki, Transformacja systemowa oraz przekształcenia własnościowe w Polsce, Metodologia badań społecznych oraz marketingowych, Obrót gospodarczy w Polsce, Marketing polityczny, Marketing zarządczy, Promocja i reklama w sektorze publicznym oraz prywatnym, Media relations, Zarządzanie i planowanie marketingowe, Opinia publiczna.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

R. Staniszewski, T. Klementewicz, Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic, “Studia Politologiczne”, 2018 nr 49, s. 278-285.

R. Staniszewski, Etyka zawodowa pracowników sektora bankowego – pomiędzy maksymalizacją zysków a zaufaniem publicznym, [w:] Etyka sfery publicznej, (red.) J. Itrich-Drabarek, Warszawa, 2017, s. 198-224.

R. Staniszewski (recenzja), B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki (red.), Political Communication in the Era of New Technologies, “Studia Politologiczne”, 2015 nr 38, s. 298-303.

X