Staniszewski Robert

plen

dr Robert Staniszewski – doktor nauk humanistycznych (2005), adiunkt (2005). Związany z Instytutem Nauk Politycznych, a następnie Katedrą Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1991-1996 studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach Politologia i Nauki Społeczne oraz Zarządzanie. W trakcie studiów brał udział m.in. w międzynarodowym projekcie badawczym „My i Europa” zainicjowanym przez Komitet Badawczy Edukacji Politycznej (RCPE) działający w ramach Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA). W latach 1994-1996 uzyskał stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej. W 1996 roku przygotował, a następnie obronił pracę magisterską „Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów społecznych”. W 1996 roku otrzymał nagrodę Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego za ukończenie studiów z wyróżnieniem oraz Diploma Honorificum przyznany przez J.M. Rektora oraz Senat Uniwersytetu Warszawskiego. Po zakończeniu studiów magisterskich kontynuował edukację na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył w 2000 roku. W 2004 roku złożył rozprawę doktorską „Społeczna percepcja prywatyzacji w Polsce w latach 1990 – 2000”. W 2005 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Po zakończeniu studiów doktoranckich w 2000 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie od 2005 na stanowisku adiunkta.

Aktualnie jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym zatrudniony w Katedrze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest twórcą oraz zarządzający międzyuczelnianym Labem badawczym (networking), który realizuje projekt „Społeczna percepcja zjawisk i procesów w okresie transformacji systemowej w Polsce”. W ramach ww. projektu zrealizował cykl badań dotyczących „Społecznej percepcji migrantów, uchodźców z Ukrainy oraz działań podejmowanych przez rząd”. Jest również członkiem zespołów badawczych zajmujących się m.in.: Państwem wobec ważnych procesów społecznych; Socjologicznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami zmian świadomości społecznej Polaków w okresie transformacji systemowej; Legitymizacją transformacji i sytemu politycznego w Polsce; Polityką gospodarczą; Przekształceniami własnościowymi; Problematyką wartości etycznych sfery publicznej; Metodologią badań społecznych; Metodologią badań systemu politycznego, treści i procedur w polityce; Opinią publiczną oraz Społeczną percepcją migrantów i uchodźców.

Autor licznych artykułów naukowych, analiz, ekspertyz oraz referatów opracowanych na zlecenie ministerstw, instytucji sektora publicznego oraz firm komercyjnych. Prelegent oraz ekspert m.in. Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związku Banków Polskich, Związku Polskiego Leasingu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network.

Stypendysta: Ministra Edukacji Narodowej, Open Society Institute (Budapest), Westminster Fundation for Democracy (London), Fundacji Stefana Batorego (Warszawa), Stefan Batory Trust (Oxford). Absolwent pierwszej edycji szkoły dla liderów społeczno-politycznych.

Członek Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie.

Zainteresowania badawcze

Socjologia polityki, Obrót gospodarczy w Polsce, Transformacja systemowa oraz przekształcenia własnościowe w Polsce, Migracje, Polityka migracyjna, Metodologia badań społecznych oraz marketingowych, Opinia publiczna, Analiza danych społecznych, Marketing polityczny oraz zarządczy, Promocja i reklama w sektorze publicznym oraz prywatnym, Zarządzanie i planowanie marketingowe.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

Staniszewski R., Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego – raport z badania opinii publicznej, DOI: 10.13140/RG.2.2.17930.34243, ResearchGate 2022.

Staniszewski R., Społeczna percepcja migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego oraz podległe służby na obszarze przygranicznym z Białorusią – raport z badania opinii publicznej, DOI: 10.13140/RG.2.2.31059.25128/1, ResearchGate 2022.

Staniszewski R., Przedsiębiorczy „cwaniacy”? – przedsiębiorczość w Polsce oraz społeczna percepcja przedsiębiorców w trakcie pandemii COVID-19 oraz okresie bezpośrednio ją poprzedzającym, Studia Politologiczne, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2021, vol. 62, s. 143-157.

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

  • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
  • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

  • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

  • 23.04.2024 20:00-02:00
  • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X