Szarfenberg Ryszard prof. ucz. dr hab.

Szarfenberg Ryszard

plen

dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. ucz. – doktor nauk o polityce (2002), habilitacja w zakresie nauk o polityce (2009), profesor nadzwyczajny UW (od 2013). Wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej (2008-2013), kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej (2011-2019). Kierownik zespołu badawczego w projekcie Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej (zadanie 2) finansowanego z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (2010-2012); koordynator merytoryczny w projekcie Społeczna Agencja najmu jako nowy instrument polityki mieszkaniowej finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Nauki (2015-2017); główny wykonawca w projekcie Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r. (SONATA 10) finansowanym z Narodowego Centrum Nauki (2016-2020). Recenzent w International Journal of Social Welfare. Członek redakcji czasopisma naukowego Problemy Polityki Społecznej (od 2009 r.). Ekspert w sieci European Social Policy Network (od 2018 r.), przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN Polska, od 2011 r.), przedstawiciel EAPN Polska w EAPN EU Inclusion Strategies Group (od 2009 r.), przedstawiciel EAPN Polska w Międzyresortowym Zespole do spraw Strategii „Europa 2020” (od 2012 r.).

Zainteresowania badawcze

Teoria polityki społecznej; ewaluacja polityki społecznej; teoria polityki publicznej; metodologia nauk społecznych; ubóstwo; nierówności; wykluczenie społeczne; prekariat; bezdomność; aktywna polityka społeczna; pomoc społeczna; świadczenia rodzinne; ewolucja państwa opiekuńczego.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

R. Szarfenberg, EU Social Inclusion Policy Implementation in Poland 1989–2018, [w:] EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries: Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation, (red.) I. Fylling, E. Loreni Baciu, J. P. Breimo, Abingdon, Oxon; New York, 2019, s. 116-140.

R. Szarfenberg, ESPN Thematic Report on National strategies to fight homelessness and housing exclusion – Poland, Brussels, 2019, s. 1-29.

R. Szarfenberg, Dochód podstawowy a współczesne zabezpieczenie społeczne, „Ubezpieczenie Społeczne. Teoria i Praktyka”, 2018 nr 4, s. 1-25.

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

  • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
  • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

  • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

  • 23.04.2024 20:00-02:00
  • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X