Szczepański Jarosław dr

Szczepański Jarosław

dr hab. Jarosław Szczepański – doktor prawa (2016), nauk o polityce i administracji (2019), doktor habilitowany nauk o polityce i administracji (2021), pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Stypendysta Fulbrighta – Fulbright Slavic Award 2020. W latach 2016-2017 prodziekan ds. naukowych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, od 2017 r. prezes zarządu Fundacji Instytut Nauki o Polityce. Wykonawca w projekcie badawczym „A means to an end. 16+1 formula as a mile stone to the New Silk Road” finansowanym w ramach “The IEEM Academic Research Grants”. Wiceprzewodniczący rady partnerów i wykonawca w projekcie „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”, finansowanym przez NCBR ze środków europejskich (PO WER). Członek redakcji czasopism naukowych „Przegląd Europejski” i „Polish Journal of Political Science”. Ekspert KE oraz NIW w zakresie oceny wniosków projektowych.

Zainteresowania badawcze

System polityczny USA, aksjologiczne podstawy systemów politycznych, prawo szkolnictwa wyższego, prawo pracy.

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

3 ostatnie publikacje:

J. Szczepański, Ideowe podstawy polskiego spektrum politycznego, Warszawa-Pułtusk, 2019.

J. Szczepański, Prawo pracy dla pracowników, Warszawa, 2019.

J. Szczepański, American Political Spectrum, “Polish Journal of Political Science”, 2018 nr 4, s. 7-19.

X