Szeptycki Andrzej dr hab.

Szeptycki Andrzej

dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. ucz. – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004), doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce (2014). Profesor na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa w Winnicy (Ukraina) (od 2020). Współkierownik Centrum Studiów Polskich i Europejskich w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (od 2016), członek rady redakcyjnej „Wisnyka Lwiwśkoho uniwersytetu. Serija miżnarodni widnosyny” (od 2014) i “The Bulletin of Odessa National University. Sociology and Political Science” (od 2018). Visiting professor na Uniwersytecie Paris (Panthéon-Assas) (2016 – 2017), Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki (2015 – 2017), Lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franki (2017 – 2018).

Zainteresowania badawcze

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy; stosunki międzynarodowe na obszarze postradzieckim; polityka zagraniczna Francji; wybrane aspekty integracji europejskiej; polityka zagraniczna Polski; studia postkolonialne.

Jednostka

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

3 ostatnie publikacje:

A. Szeptycki (red.), Arystokrata Ducha. Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869–1951), Wrocław, 2018.

A. Szeptycki, Contemporary Relations between Poland and Ukraine. “The Strategic Partnership” and the Limits Thereof, “Studies in Politics, Security and Society”, 2019 nr 23, Berlin, 2019.

N. Maslowski, A. Szeptycki (red.), Pamięć zbiorowa, pojednanie i stosunki międzynarodowe, Warszawa, 2020.

X