Tosiek Piotr dr hab.

Tosiek Piotr

dr hab. Piotr Tosiek – doktor habilitowany nauk o polityce (2017), adiunkt. Od 2019 r. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, w latach 2012-2015 społeczny doradca przewodniczącej Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP. Kierownik dwóch grantów NCN (Komitetowe ośrodki decyzyjne w Unii Europejskiej: doświadczenia polskiej administracji rządowej – 2010-2013; Państwo członkowskie w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej. Przykład Polski – 2015-2017), a także dwóch grantów Komisji Europejskiej Jean Monnet (The European Parliament in the Institutional System of the European Union – 2003-2006; European Union in the 21st Century. Summer School for Teachers – 2011-2013). Wygłaszał referaty m.in. we Frankfurcie nad Menem, Paryżu, Poczdamie, Porto, Rejkiawiku, Rydze i Wenecji.

Zainteresowania badawcze

System instytucjonalny Unii Europejskiej, teorie integracji europejskiej, państwo w procesie integracji europejskiej, administracja publiczna w Unii Europejskiej.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

Z. Czachór, A. Jaskulski, J. Jańczak, R. Mieńkowska-Norkiene, P. Tosiek, Polish European Policy 2004-2014. Ideas, Aims and Actors, Berlin, 2019.

P. Tosiek, The Polish Vision of EU Future: Imitation of the Hungarian Model?, “Yearbook of European Integration”, 2019 nr 13, s. 283-293.

P. Tosiek, Member State in the Decision-Making System of the European Union. The Example of Poland, Lublin, 2018.

CV (ENG, PL)

X