Tosiek Piotr dr hab.

Tosiek Piotr

plen

dr hab. Piotr Tosiek – doktor habilitowany nauk o polityce (2017), adiunkt. Od marca 2021 r. kierownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej. Od 2019 r. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, w latach 2012-2015 społeczny doradca przewodniczącej Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP. Kierownik dwóch grantów NCN (Komitetowe ośrodki decyzyjne w Unii Europejskiej: doświadczenia polskiej administracji rządowej – 2010-2013; Państwo członkowskie w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej. Przykład Polski – 2015-2017), a także dwóch grantów Komisji Europejskiej Jean Monnet (The European Parliament in the Institutional System of the European Union – 2003-2006; European Union in the 21st Century. Summer School for Teachers – 2011-2013). Wygłaszał referaty m.in. we Frankfurcie nad Menem, Paryżu, Poczdamie, Porto, Rejkiawiku, Rydze i Wenecji.

Zainteresowania badawcze

System instytucjonalny Unii Europejskiej, teorie integracji europejskiej, państwo w procesie integracji europejskiej, administracja publiczna w Unii Europejskiej.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

P. Tosiek, The European Union in Multi-Crisis: Towards Differentiated Legal Integration?, “Review of European and Comparative Law” 2022, vol. 48, no. 1, pp. 157-173.
 
P. Markowicz, P. Tosiek, Deliberative Democracy or Deliberative Supranationalism? Preliminary Insights from the Conference on the Future of Europe, “Online Journal Modelling the New Europe” 2023, vol. 42, pp. 161-184.
 
P. Tosiek, Illiberal Neo-Intergovernmentalism: Poland’s Conservative Idea for the European Union?, “Politics in Central Europe” 2023, vol. 19, no. 4, pp. 791-816.

 

X