Tosiek Piotr dr hab.

Tosiek Piotr

dr hab. Piotr Tosiek – doktor habilitowany nauk o polityce (2017), adiunkt. Od marca 2021 r. kierownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej. Od 2019 r. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, w latach 2012-2015 społeczny doradca przewodniczącej Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP. Kierownik dwóch grantów NCN (Komitetowe ośrodki decyzyjne w Unii Europejskiej: doświadczenia polskiej administracji rządowej – 2010-2013; Państwo członkowskie w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej. Przykład Polski – 2015-2017), a także dwóch grantów Komisji Europejskiej Jean Monnet (The European Parliament in the Institutional System of the European Union – 2003-2006; European Union in the 21st Century. Summer School for Teachers – 2011-2013). Wygłaszał referaty m.in. we Frankfurcie nad Menem, Paryżu, Poczdamie, Porto, Rejkiawiku, Rydze i Wenecji.

Zainteresowania badawcze

System instytucjonalny Unii Europejskiej, teorie integracji europejskiej, państwo w procesie integracji europejskiej, administracja publiczna w Unii Europejskiej.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

P. Tosiek, The Polish Vision of EU Future: Imitation of the Hungarian Model?, “Yearbook of European Integration” 2019, nr 13, s. 283-293.
P. Tosiek, The Prospects for Institutional Reforms of the European Union: a Liberal Intergovernmentalist Perspective, “Serbian Political Thought” 2020, t. 68, nr 2, s. 141-163.
P. Tosiek, Scenarios for the Development of the European Union. A Liberal Intergovernmetal Approach, [w:] European Integration. Polish Perspective, ed. by Z. Czachór, T.G. Grosse, W. Paruch, Warszawa 2020, Wydawnictwo Sejmowe, s. 272-292.

CV (ENG, POL)

X