Uścińska Gertruda

prof. dr hab. Gertruda Uścińska – profesor (2015), prawnik, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. W latach 2012–2016 prodziekan ds. studenckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 2020 roku przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Członek wielu ciał naukowych, opiniodawczych i zespołów eksperckich. Od 2016 roku prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uznany autorytet w kraju i za granicą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, koordynacji systemów zabezpieczenia i swobody przepływu osób; ekspert europejski w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco, MoveS). Autorka licznych publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, prawa europejskiego, porównawczej polityki społecznej. Redaktor naczelna pisma „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”. W latach 2008–2020 wygłaszała referaty m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Niemczech. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ubezpieczeń społecznych i międzynarodowego prawa socjalnego. W rankingu 50 wpływowych prawników w kraju, opublikowanym 9.02.2021 r. przez Dziennik Gazetę Prawną, znalazła się na 3. miejscu.

Zainteresowania badawcze

prawo Unii Europejskiej, międzynarodowe prawo socjalne, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, porównawcza polityka społeczna, prawo pracy.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

G. Uścińska, Prawo zabezpieczenia społecznego, Warszawa, 2021.

G. Uścińska, Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, Warszawa, 2019.

G. Uścińska, International standards for old-age pension security, [w:] Work and Pension – Phased and Partial Retirement. A selection of papers presented during the Budapest Public Pension Seminar 2018, (red.) J. Mészáros, Budapeszt, 2019.

X