Uścińska Gertruda

prof. dr hab. Gertruda Uścińska – profesor (2015), prawnik, pracownik naukowy i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. W latach 2012–2016 prodziekan ds. studenckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 2007 roku członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Członek wielu ciał naukowych, opiniodawczych i zespołów eksperckich. Od 2016 roku prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uznany autorytet w kraju i za granicą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, koordynacji systemów zabezpieczenia i swobody przepływu osób; ekspert europejski w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej (Uniwersytet w Antwerpii, w Gandawie, Instytut Maxa Plancka i inne) w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco, MoveS). Autorka bardzo licznych publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, prawa europejskiego, porównawczej polityki społecznej. Redaktor naczelna pisma „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”. W latach 2008-2019 wygłaszała referaty m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Niemczech. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ubezpieczeń społecznych i międzynarodowego prawa socjalnego. Uhonorowana odznaczeniami międzynarodowymi i krajowymi. Laureatka wielu nagród i wyróżnień przyznawanych przez instytucje publiczne, uczelnie, gremia naukowe i organizacje społeczne.

Zainteresowania badawcze

Prawo Unii Europejskiej, międzynarodowe prawo socjalne, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, porównawcza polityka społeczna, prawo pracy.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

G. Uścińska, Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, Warszawa, 2019.

G. Uścińska, International standards for old-age pension security, [w:] Work and Pension – Phased and Partial Retirement. A selection of papers presented during the Budapest Public Pension Seminar 2018, (red.) J. Mészáros, Budapeszt, 2019.

G. Uścińska, Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, Warszawa, 2013.

X