Wawrzyk Piotr

dr hab. Piotr Wawrzyk 

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

P. Wawrzyk, Wymiar organizacyjny agencji Unii Europejskiej. Struktury organizacyjne; procesy decyzyjne; finansowanie; wnioski na przyszłość, [w:] Agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w Unii Europejskiej, (red.) M. Witkowska, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa, 2015, s. 65-80.

P. Wawrzyk, Institutions in area of freedom security and justice European Union, Warszawa, 2013.

P. Wawrzyk, Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej, Warszawa, 2013. 

X