Witkowska Marta dr hab.

Witkowska Marta

dr hab. Marta Witkowska – doktor nauk o polityce (2002), habilitacja w dyscyplinie nauk o polityce (2014), adiunkt, kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich (2015-2019), Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych (2011-2019), Z-ca Redaktora Naczelnego „Przeglądu Europejskiego” (2017-do chwili obecnej), Sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (2005-2008), wielokrotna stypendystka uczelni niemieckich i austriackich, wykonawca Jean Monnet Network „MoreEU – More Europe to Overcome the Crisis” (2016-2019, Komisja Europejska), Ekspert Komisji Europejskiej w Polsce – członek Team Europe (2009-do chwili obecnej), Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich O/Warszawa (2014-do chwili obecnej), członek Rady Naukowej “The Review of European Affairs” (ISSN 2544-6703) (2014-do chwili obecnej), Członek Kolegium Redakcji czasopisma „История, философия, экономика и право” (Historia, filozofia, ekonomia i prawo, (ISSN 2305-9583)(2017-do chwili obecnej)

Zainteresowania badawcze

Partycypacja polityczna w Unii Europejskiej; praktyczne aspekty obywatelstwa Unii Europejskiej; mechanizmy podejmowania decyzji w UE, europejskie partie polityczne; prawo UE i proces jego stosowania w państwach członkowskich; polityki i instytucje UE; niemieckie partie polityczne oraz systemy polityczne krajów związkowych RFN.

Jednostka

Katedra Polityk Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

M. Witkowska, E. Kużelewska, R. Potorski, J. F. Czub, E. V. Kucheryavaya, S. Dłuski, Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, Warszawa, 2017.

M. Witkowska, Deliberation as a tool to find solutions to overcome the crisis in the European Union, ”Przegląd Europejski”, 2017 nr 1, s. 132-145.

M. Witkowska, The use of the concept of policy networks in the study of relations between national parliaments and the EU institutions, ”Przegląd Europejski”, 2016 nr 4, s. 56-73.

 

X