Wojtaszczyk Konstanty prof. dr hab.

Wojtaszczyk Konstanty Adam

plen

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – w latach 2019-2021 kierownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynawowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Instytutu Europeistyki w latach 2012-2019 wcześniej Kierownik Katedry Europeistyki. W latach 2005-2008 sprawował funkcję Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. studenckich. Kierował także Zakładem Instytucji Europejskich w Instytucie Nauk Politycznych WDiNP UW. W latach 1998-2001 roku Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych WDiNP UW. Pełni różne funkcje poza Uniwersytetem Warszawskim, m.in.: Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Prezydent Fundacji Europea, Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Promotor 29 rozpraw doktorskich, ponad 400 prac magisterskich, 250 prac licencjackich. Autor licznych publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Zainteresowania badawcze

Integracja europejska w szczególności instytucje i prawo UE, współczesne systemy polityczne.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

K. A. Wojtaszczyk, G. Ulicka, Tradycje nowoczesnej demokracji, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom I. Część II. Teoria, instytucje, procesy. Polityczna organizacja społeczeństwa, (red.) K. A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski, Warszawa, 2018, s. 311-336.

K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Struktura współczesnego państwa, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom I. Część II. Teoria, instytucje, procesy. Polityczna organizacja społeczeństwa, (red.) K. A. Wojtaszczyk, S. Sulowski, W. Jakubowski, Warszawa, 2018, s. 115-150.

K. A.Wojtaszczyk, Problemy warsztatowo-metodologiczne w ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o polityce, [w:] Studia Metodologiczne z Nauk Społecznych, (red.) J. Sielezin, Wrocław, 2018, s. 131-148.

 

X