Zawadzki Piotr dr

Zawadzki Piotr W.

plen

dr Piotr W. Zawadzki – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2007), absolwent Instytutu Polityki Społecznej (2001) i Instytutu Nauk Politycznych (1999) UW, adiunkt w WNPiSM UW. Prowadzi zajęcia ze studentami między innymi z przedmiotów: Europejska polityka społeczna, Europejski rynek pracy, Europejska Polityka Spójności i Rozwoju, Polityka rynku pracy. Współzałożyciel i członek Zarządu Fundacji Naukowej Norden Centrum. Bierze udział w programach naukowo-badawczych prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Fundację Norden Centrum na temat problemów rynku pracy, szkolnictwa zawodowego, międzynarodowej porównawczej polityki społecznej. Publikuje w wydawnictwach specjalistycznych, jest również współautorem podręcznika dla szkół średnich do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Koordynator obszaru Nauki Społeczne oraz Ekspert wewnętrzny w Dziale Zarządzania Ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zainteresowania badawcze

Programy B+R+I, innowacje wdrożeniowe, polityka strukturalna (UE), rynek pracy, edukacja i zatrudnienie, wykorzystanie IT/ML/AI w politykach publicznych.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej

3 ostatnie publikacje:

P. Zawadzki, Dyskurs polityczny wokół imigrantów i polityki imigracyjnej Polski w kampanii wyborczej 2011 r. oraz strategii polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, [w:] Imigranci w polskim dyskursie publicznym, (red.) Ł. Łotocki, G. Firlit-Fesnak, Warszawa, 2014, s. 235-237.

P. Zawadzki, Aktywność zawodowa i struktura zatrudnienia, [w:] Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, (red.) C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk, Warszawa, 2015, s. 90-110.

P. Zawadzki, Szwedzka polityka imigracyjna, [w:] Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, (red.) G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki,  P. W. Zawadzki, Warszawa, 2016, s. 73-112.

LinkedIn

X