24 lutego, 2020

Wszystkie zajęcia pani prof. Ewy Leś w tygodniu 24-28 lutego br. z powodu choroby zostały odwołane

Wszystkie zajęcia pani prof. Ewy Leś w tygodniu 24-28 lutego br. z powodu choroby zostały odwołane.
24 lutego, 2020

Konferencja „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur”

Uniwersytet i środowisko akademickie powinny być wolne od jakiejkolwiek formy dyskryminacji oraz zapewniać studentkom i studentom możliwość zdobywania wiedzy w poczuciu bezpieczeństwa. Coraz częściej ujawniane przypadki
21 lutego, 2020

Stypendium dla studenta WNPiSM w International Christian University, Tokio, Japonia

Drodzy studenci, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą umowy bilateralnej w International Christian University, Tokio, Japonia. Zakwalifikować na wyjazd mogą się dwie osoby, jedna zaś otrzyma
21 lutego, 2020

Wymiana studencka do Waseda University (Japonia) i Northeastern Illinois University (Stany Zjednoczone)

Drodzy studenci, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wymiany studenckiej do Waseda University (Tokio, Japonia) oraz Northeastern Illinois University (Chicago, Stany Zjednoczone). Wymagane dokumenty do Northeastern
X