Wymiana studencka do Waseda University (Japonia) i Northeastern Illinois University (Stany Zjednoczone)

Regionalne i Globalne implikacje sporu terytorialnego na Morzu Południowochińskim
21 lutego, 2020
Stypendium dla studenta WNPiSM w International Christian University, Tokio, Japonia
21 lutego, 2020

Drodzy studenci,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wymiany studenckiej do Waseda University (Tokio, Japonia) oraz Northeastern Illinois University (Chicago, Stany Zjednoczone).

Wymagane dokumenty do Northeastern Illinois University:

 1. Formularz zgłoszeniowy (wzór będzie dostępny na stronie WNPiSM)
 2. List motywacyjny
 3. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (np. SJO, TOEFL, IELTS itp.)
 4. Pisemna propozycja programu studiów w USA; z oferty NEIU należy wybrać 6 przedmiotów związanych z kierunkiem studiów; prosimy o skorzystanie z planu zajęć, który jest dostępny na stronie: www.neiu.edu
 5. Zaświadczenie o średniej ocen ze studiów
 6. Kserokopia ważnego paszportu
 7. Oświadczenie o treści: “Zobowiązuję się do uczestnictwa w organizacji przyjazdów pracowników naukowych i studentów z NEIU”.
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i na przekazanie niezbędnych danych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty do Waseda University:

 1. Copy of Passport (Identification page)
 2. Academic Study Plan
 3. Study Abroad Agreement
 4. Official Certificate of Enrollment issued by the home university
 5. Official Transcript(s)
 6. Application for Certificate of Eligibility (COE)
 7. Documents concerning defraying expenses for COE
 8. ID Photographs
 9. Nomination Letter
 10. Letter of Recommendation

Więcej informacji odnośnie wymienionych dokumentów na stronie – https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application

Wymagane dokumenty należy składać w Punkcie Informacyjnym u Pani Marty Drzazgi w dniach 18.02.2020-02.03.2020.

X