5 marca, 2021

dr hab. Ewa Marciniak Pełnomocnikiem Dziekana ds. równości

Szanowni Państwo, Dziekan WNPiSM UW dr hab. Daniel Przastek powołał dr hab. Ewę Marciniak Pełnomocnikiem Dziekana ds. równości. Gratulujemy!
5 marca, 2021

Stanowisko Rady Wydziału w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Poniżej przedstawiamy stanowisko Rady Wydziału w formie Uchwały wobec treści komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych
5 marca, 2021

Konkursu na Najlepszą Studentkę/Najlepszego Studenta WNPiSM UW

Szanowni Studenci, Dziekan WNPiSM UW dr hab. Daniel Przastek na drodze zarządzenia ogłosił Konkurs na Najlepszą Studentkę/Najlepszego Studenta Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
5 marca, 2021

Konkursu na działalność organizacji studenckich i samorządu studenckiego w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Studenci, Dziekan WNPiSM UW dr hab. Daniel Przastek na drodze zarządzenia ogłosił Konkursu na działalność organizacji studenckich i samorządu studenckiego w roku akademickim 2020/2021. Treść
X