9 marca, 2021
Nagroda im Jana Baszkiewicza

Komunikat Kapituły Nagrody im. Profesora Jana Baszkiewicza

Szanowni Państwo, Kapituła Nagrody im. Profesora Jana Baszkiewicza wydała nowy komunikat w sprawie nagród za rok 2019 oraz 2020. Pełna treść komunikatu dostępna jest TUTAJ. Więcej
9 marca, 2021

Spotkanie studentów polityki społecznej oraz organizowania rynku pracy z Dziekanem WNPiSM UW

Szanowni Studenci, 18 marca o godz.13:00 odbędzie się spotkanie studentów polityki społecznej oraz organizowania rynku pracy z Dziekanem WNPiSM UW, dr. hab. Danielem Przastkiem, Prodziekanem ds.
9 marca, 2021

Ekspertyza OBHL na temat niewielkiej skuteczności systemu ścigania przestępstwa pracy przymusowej w Polsce

Na zlecenie Rady Państw Morza Bałtyckiego prof. Zbigniew Lasocik przygotował ekspertyzę na temat niewielkiej skuteczności systemu ścigania przestępstwa pracy przymusowej w Polsce. Opracowanie powstało w ramach
9 marca, 2021

Zasada niekaralności ofiar handlu ludźmi

Zasada niekaralności ofiar handlu ludźmi wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sprawa: V.C.L. i A.N. przeciwko Wielkiej Brytanii, aplikacje nr 77587/12 i 74603/12 Wyrok 16 lutego 2021
X