29 marca, 2021

mgr Dominika Pszczołkowska-Mościcka

Temat pracy: Why the Isles, why the Continent? Factors Influencing Destination Choice among post-2004 Graduate and Non-Graduate Migrants from Poland Promotor: prof. dr hab. Marek Okólski
29 marca, 2021

mgr Barbara Kratiuk

Temat pracy: Wietnam w amerykańskiej strategii równoważenia w regionie Azji Wschodniej w latach 1995-2016 Promotor: prof. dr hab. Marian E. Haliżak Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
29 marca, 2021

mgr Judita Krasniqi

Temat pracy: International Women’s Rights Law versus Traditional Societies: Practices of Exclusion of Women from the Right to Property and Inheritance in Kosovo Promotor: prof. ucz.
24 marca, 2021

Nowy numer kwartalnika naszych studentów – Młodzi o Polityce

Zachęcamy do zapoznania się z trzecim, najnowszym numerem kwartalnika Młodzi o Polityce. W publikacji znajdziecie Państwo teksty autorstwa naszych studentów z różnych kierunków studiów. Cały numer
X