23 czerwca, 2022

mgr Anita Budziszewska

mgr Anita Budziszewska Temat pracy: Rozwój koncepcji prawa do kultury w Radzie Europy Recenzja nr 1 Recenzja nr 2 Streszczenie
23 czerwca, 2022

Udział prof. J. Itrich-Drabarek, dra hab. V. Zheltovskiego i dra K. Mroczki w Konferencji: Europa Zielonego Ładu. Wspólnota bezpieczeństwa i wartości. Europa wobec agresji Rosji na Ukrainę.

Trzech pracowników naukowych WNPiSM bierze udział w Konferencji Europa Zielonego Ładu. Wspólnota bezpieczeństwa i wartości. Europa wobec agresji Rosji na Ukrainę. Prof. J. Itrich-Drabarek i dr
X