Udział prof. J. Itrich-Drabarek, dra hab. V. Zheltovskiego i dra K. Mroczki w Konferencji: Europa Zielonego Ładu. Wspólnota bezpieczeństwa i wartości. Europa wobec agresji Rosji na Ukrainę.

WNPISM najlepsze w Polsce w trzech kategoriach! – wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022
22 czerwca, 2022
Nowe władze Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
24 czerwca, 2022

Trzech pracowników naukowych WNPiSM bierze udział w Konferencji Europa Zielonego Ładu. Wspólnota bezpieczeństwa i wartości. Europa wobec agresji Rosji na Ukrainę.

Prof. J. Itrich-Drabarek i dr hab. Vadym  Zheltovskyy biorą udział w panelu Europa i Unia Europejska wobec agresji Rosji na Ukrainę otwierającym Konferencję.

W panelu piątym – Uwarunkowanie polskiej polityki bezpieczeństwa udział bierze dr Kamil Mroczka.

X