16 września, 2022

Konkurs na najlepszego(ą) studenta(ę) WNPISM oraz prace dyplomowe – zgłoszenia do 8.10.2022

Drodzy studenci! Przypominamy, że Dziekan dr hab. Daniel Przastek ogłosił kolejną edycję konkursów WNPISM: Na najlepszego studenta/studentkę WNPISM Na najlepszą pracę licencjacką Na najlepszą pracę magisterską
16 września, 2022

Dziekan i Kierownik Jednostki Dydaktycznej w Bachotku

Dziekan WNPiSM UW dr hab. Daniel Przastek i Kierownik Jednostki Dydaktycznej, Prodziekan ds. studenckich dr hab. Maciej Raś odwiedzili naszych studentów podczas wyjazdu integracyjnego organizowanego przez
X