Kongres Turkologiczny
13 września, 2022
Konkurs na najlepszego(ą) studenta(ę) WNPISM oraz prace dyplomowe – zgłoszenia do 8.10.2022
16 września, 2022

Dziekan WNPiSM UW dr hab. Daniel Przastek i Kierownik Jednostki Dydaktycznej, Prodziekan ds. studenckich dr hab. Maciej Raś odwiedzili naszych studentów podczas wyjazdu integracyjnego organizowanego przez samorząd studencki, który ma miejsce w Bachotku. Odwiedziny stanowiły okazję do poznania studentów, którzy rozpoczynają swoją przygodę na Wydziale w październiku oraz na przekazanie informacji o tym jak działa Wydział, jak wygląda studiowanie, gdzie możne uzyskać pomoc. Część spotkania Q&A trwała długo bo młodzi żacy mieli dużo pytań do naszych władz. Jak donoszą nam studenci – “spotkanie było super!”.

Do zobaczenia na korytarzach Gmachu Audytoryjnego!

X