27 maja, 2024

mgr Oliwia Piskowska

Temat rozprawy doktorskiej: Mocarstwa i ich rywalizacja w dyskursie publicznym w Kirgistanie (2001-2014) Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki Rozprawa doktorska Streszczenie rozprawy Recenzja 1 Recenzja
27 maja, 2024

Warsztaty dla doktorantów – SHiFT Demo Day – fostering knowledge exchange

On behalf of the Doctoral School of Social Sciences and the 4CF Futures Literacy Company, we would like to invite doctoral students and researchers to a
X