22 czerwca, 2022

GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte)

NCBiR ogłosiło konkurs na projekty otwarte GEOSTRATEG IX. Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych
21 czerwca, 2022

NCN – konkursy na projekty Maestro 14, Sonata Bis 12

NCN ogłosiło konkursy MAESTRO 14 oraz SONATA BIS 12. MAESTRO 14 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych,
9 czerwca, 2022

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – nabór wniosków 2022

MEiN wydało komunikat o naborze do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2022 roku. Nabór wniosków do NPRH jest prowadzony corocznie w terminie od dnia 1 września od
9 czerwca, 2022

Program dla młodych badaczek i dydaktyczek – IDUB

IDUB ogłosiło nowy program, którego celem Działania IV.5.2. „Program dla młodych badaczek i dydaktyczek” (Program) jest: zaadresowanie zjawiska utraty zaangażowania kobiet w rozwój kariery naukowej w UW,
X