5 października, 2022

Newsletter Sekcji Obsługi Badań

Aktualnie otwarte konkursy krajowe: Narodowe Centrum Nauki (NCN): SONATA 18 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7
5 września, 2022

Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi – pilotaż

IDUB ogłasza nowy program pilotażowy, którego celem jest nawiązanie lub wzmocnienie współpracy o znaczeniu strategicznym przez UW z strategicznymi instytucjami partnerskimi, służące m.in. tworzeniu wspólnych zespołów
5 września, 2022

Nowy Konkurs IDUB – Promocja badań naukowych

IDUB ogłasza nowy konkurs: III.3.2. Promocja badań naukowych – edycja 3, ścieżka „W”. Cel: wyłonienie projektów, które – poprzez popularyzację badań naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim
4 lipca, 2022

Aktualności Sekcji Obsługi Badań

W dniach od 10 lipca do 15 września 2022 zostaje wstrzymane przyjmowanie wniosków w ramach systemu grantów wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przerwa dotyczy naboru w Działaniach: IV.3.1.
X