20 grudnia, 2019

Przesunięcie niektórych konkursów na granty ERC z roku 2020 na rok 2021 w związku z okresem przejściowym pomiędzy programami Horyzont 2020, a Horyzont Europa

Plan ogłoszenia konkursów na składanie wniosków w latach 2021–2022   Podobnie jak w poprzednich okresach przejściowych między kolejnymi programami ramowymi UE w zakresie badań naukowych i
20 grudnia, 2019

Przesunięcie niektórych konkursów na granty ERC z roku 2020 na rok 2021 w związku z okresem przejściowym pomiędzy programami Horyzont 2020, a Horyzont Europa

Plan ogłoszenia konkursów na składanie wniosków w latach 2021–2022   Podobnie jak w poprzednich okresach przejściowych między kolejnymi programami ramowymi UE w zakresie badań naukowych i
10 grudnia, 2019

Warsztaty pt. „Podstawy komunikacji i upowszechniania wyników w międzynarodowych projektach badawczych”

Szanowni Państwo, RPK Centrum przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW zaprasza na warsztaty p.t. „Podstawy komunikacji i upowszechniania wyników w międzynarodowych projektach badawczych”, które odbędą się
5 grudnia, 2019

WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW MSCA RISE 2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE zaprasza na: WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW MSCA RISE 2020 12 grudnia 2019, godz. 09:30 – 12:30   Uniwersytet Warszawski – Kampus
X