Boiret Karolina dr

Boiret Karolina

pl

dr Karolina Boiret – doktor nauk prawnych (2016), adiunkt. W latach 2017-2019 kierownik studiów II stopnia w Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2018-2019 koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Europeistyki WNPiSM UW.

Jednostka

Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej

Ostatnia publikacja:

K. Boiret, Demokracja w wymiarze europejskim i międzynarodowym, [w:] Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, (red.) K. Wojtaszczyk, J. Nadolska, Ł. Zamęcki, Warszawa, 2018.

X