Chwedoruk Rafał prof. ucz. dr hab.

Chwedoruk Rafał

dr hab. Rafał Chwedoruk, prof. ucz. – habilitacja (2012), profesor uczelni (2014).

Zainteresowania badawcze

Polityka historyczna, myśl polityczna, ruchy społeczne, ekstremizm polityczny, geografia wyborcza.

Jednostka

Katedra Historii Politycznej

3 ostatnie publikacje:

R. Chwedoruk, Polityka historyczna, Warszawa, 2018.

R. Chwedoruk, P. Grudka, “Socialism ex cathedra” and its reception in Poland, “Revista europea de historia de las ideas politicas y de las instituciones publicas”, 2017 tom 10, z. 10, s. 55-79.

R. Chwedoruk, Dywersyfikacja współczesnej lewicy oraz prawicy wokół sporów o politykę, państwo i instytucje, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica”, 2016 tom 26, z. 213, s. 3-20.

X