Grzebyk Patrycja dr hab.

Grzebyk Patrycja

plen

dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz.  – doktor nauk o polityce [2010], habilitacja z nauk prawnych [2018], prof. ucz. [2020]; dyrektora Network on Humanitarian Action na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kierownik grantu NCN (Opus):  Efektywność próśb o wydanie opinii doradczej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i samych opinii doradczych w stosunkach międzynarodowych [2021-2025] oraz projektu Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości [2019-2021]. Zdobywczyni nagrody im. Manfreda Lachsa za najlepszą monografię z zakresu prawa międzynarodowego. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, MNiSW oraz MSZ. Członek redakcji ESIL Reflections (od 2019); Journal of International Humanitarian Action (od 2018) oraz Rocznika Strategicznego (od 2007 r., obecnie zastępczyni redaktora naczelnego). Sędzia w Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Wykładała lub odbywała staże na uniwersytetach w Cambridge, Bolonii, Genewie, Tajpej, Madrycie, Barcelonie, Monachium, Kijowie, Zagrzebiu, Pekinie. Od 2022 roku członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego.

Zainteresowania badawcze

Międzynarodowe prawo humanitarne, międzynarodowe prawo karne, prawo użycia siły, prawa człowieka, międzynarodowe prawo reagowania na katastrofy, konflikty zbrojne, bezpieczeństwo międzynarodowe, Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Jednostka

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

3 ostatnie publikacje:

P. Grzebyk, Emil Stanisław Rappaport. His Road from Abolition to Prosecution of Nations, w: Frédéric Mégret, Immi Tallgren (red.), The Dawn of a Discipline. International Criminal Justice and Its Early Exponents, Cambridge University Press, Cambridge 2020, s. 93-117.

P. Grzebyk (red.) Odpowiedzialność za negowanie zbrodni międzynarodowych, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020.

P. Grzebyk, R. Tarnogórski (red.), Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych, PISM, Warszawa 2020.

*CV (ENGPL)

Publons

Kudos

SSRN

Scopus

 

X