Grzebyk Patrycja dr hab.

Grzebyk Patrycja

dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. ucz.  – doktor nauk o polityce [2010], habilitacja z nauk prawnych [2018], prof. ucz. [2020]; dyrektora Network on Humanitarian Action na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kierownik grantu NCN (Opus):  Efektywność próśb o wydanie opinii doradczej przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i samych opinii doradczych w stosunkach międzynarodowych [2021-2025] oraz projektu Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości [2019-2021]. Zdobywczyni nagrody im. Manfreda Lachsa za najlepszą monografię z zakresu prawa międzynarodowego. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, MNiSW oraz MSZ. Członek redakcji ESIL Reflections (od 2019); Journal of International Humanitarian Action (od 2018) oraz Rocznika Strategicznego (od 2007 r., obecnie zastępczyni redaktora naczelnego). Sędzia w Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Wykładała lub odbywała staże na uniwersytetach w Cambridge, Bolonii, Genewie, Tajpej, Madrycie, Barcelonie, Monachium, Kijowie, Zagrzebiu, Pekinie.

Zainteresowania badawcze

Międzynarodowe prawo humanitarne, międzynarodowe prawo karne, prawo użycia siły, prawa człowieka, międzynarodowe prawo reagowania na katastrofy, konflikty zbrojne, bezpieczeństwo międzynarodowe, Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Jednostka

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

3 ostatnie publikacje:

P. Grzebyk, Emil Stanisław Rappaport. His Road from Abolition to Prosecution of Nations, w: Frédéric Mégret, Immi Tallgren (red.), The Dawn of a Discipline. International Criminal Justice and Its Early Exponents, Cambridge University Press, Cambridge 2020, s. 93-117.

P. Grzebyk (red.) Odpowiedzialność za negowanie zbrodni międzynarodowych, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020.

P. Grzebyk, R. Tarnogórski (red.), Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych, PISM, Warszawa 2020.

*CV (ENGPL)

Publons

Kudos

SSRN

Scopus

 

X