Hut Paweł dr hab.

Hut Paweł

dr hab. Paweł Hut – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2006-2010 pełnomocnik Dziekana do Spraw Pomocy Materialnej. W latach 2008-2012 kierownik Dziennego Studium Polityki Społecznej. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Członek rad programowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Ekspert komisji Sejmu RP i przedstawiciel w Rządowej Radzie Ludnościowej. Członek II, III i IV kadencji Rady do Spraw Uchodźców. Członek Rady Muzealnej Muzeum Wojska Polskiego. Członek Polskiego Komitetu Doradczego. Członek rady zarządu International Center for Migration Development w Wiedniu. Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Zainteresowania badawcze

Procesy ludnościowe we współczesnym świecie, w tym problematyka migracji, repatriacja i uchodźstwo; kształtowanie się prawa migracyjnego w Europie. Historia polityki społecznej – okres międzywojenny i PRL. Związki państw narodowych i zagranicznych rodaków. Stosunki etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jednostka

Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy

3 ostatnie publikacje:

P. Hut, Relations of Polish Authorities with the Polish Diaspora in the (Post)-Soviet Space, [w:] Good Neighbourhood Treaties of Poland, (red.) K. Marczuk, Warszawa, 2019, s. 163-177.

P. Hut, Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce – geneza, uwarunkowania, perspektywy rozwiązań, [w:] Polityka społeczna, (red.) G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, Warszawa, 2018, s. 255-267.

P. Hut, Migracje zagraniczne, [w:] Sytuacja Demograficzna Polski Raport 2016-2017, (red.) A. Potrykowska, Warszawa, 2017, s. 147-169.

X