Madej Marek

plen

dr hab. Marek Madej, prof. ucz. – doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (2018), pracuje w Katedrze Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW. Pełnomocnik Dziekana ds. dyscypliny nauki o bezpieczeństwie.. W latach 2006-2010 główny specjalista analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, w okresie 2012-2013 uczestnik pierwszej edycji Laboratorium Idei – Prezydenckiego Programu Eksperckiego i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego przy Kancelarii Prezydenta RP, a w latach 2016-19 zastępca dyrektora ds. naukowych i współpracy międzynarodowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW. Stypendysta Departamentu Stanu USA (2009) i rządu Japonii (2017). Wykładał gościnnie w Wielkiej Brytanii (Univ. of Nottingham i Univ. of Kent), Irlandii (Dublin City Univ.), Indiach (Univ. of Manipal), Kosowie (UBT Pristina) oraz w ramach European Security and Defense College. Członek rady naukowej i zespołu redakcyjnego Rocznika Strategicznego. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym (jako autor lub redaktor) 10 monografii i prac zbiorowych, poświęconych różnym zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, a także szeregu ekspertyz przygotowywanych dla instytucji państwowych (MSZ, MON, Kancelaria Prezydenta RP).

Zainteresowania badawcze

NATO i inne europejskie organizacje bezpieczeństwa, terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne, współczesne konflikty zbrojne, polska polityka bezpieczeństwa.

Jednostka

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

3 ostatnie publikacje:

M. Madej (red.), Western Military Interventions after the Cold War. Evaluating the Wars of the West, London-New York, 2019.

M. Madej, NATO; Spory o finanse, reform ciąg dalszy i rosnące obawy o przyszłość, „Rocznik Strategiczny 2018/19”, 2019 nr 24, s. 47-61.

M. Madej, Arcs of Crises, Zones of Peace? The geography of wars, conflicts and terrorism in the twenty-first century, [w:] New Geographies of the Globalized World, (red.) M. W. Solarz, London-New York, 2018, s. 170-187.

*CV ENG

 

X