Pronińska Kamila dr hab.

Pronińska Kamila

dr hab. Kamila Pronińska – doktor nauk o polityce (2007), doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie (2019), adiunkt. Laureatka nagrody Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych i Wybitnych Naukowców (2013); Laureatka konkursu Fundacji Centrum Europejskie Natolin, grant im. I.J. Paderewskiego nt. „The impact of energy cooperation of Central European countries on the regional energy security and energy policy of the EU” realizowany w European University Institute (2012); Ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP, Prezydencki Program Ekspercki (2015); Ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego w ramach Programu Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna Ośrodka Studiów Politologicznych UW (2014-2016). Prowadziła kursy akademickie (m.in. Tampere, Skopje), wygłaszała wykłady, referaty na zagranicznych uniwersytetach m.in. Oxford, Kopenhaga, Magdeburg, Jena, Grenada, Madryt, Barcelona. Uczestniczyła w projektach międzynarodowych m.in. finansowanych przez SIPRI, czy NATO (jak Advanced Research Workshops on Energy Security).

Jednostka

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

3 ostatnie publikacje:

K. Pronińska, Energia i klimat – współczesne trendy i wyzwania bezpieczeństwa energetycznego, “Rocznik Strategiczny 2018/19”, 2019 nr 24, s. 144-160.

K. Pronińska, Konflikty w Afryce i Jemenie w 2018 r. – ekspansja dżihadystów a wzrost intensywności i umiędzynarodowienia, “Rocznik Strategiczny 2018/19”, 2019 nr 24, s. 129-143.

K. Pronińska, Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2017 nr 2 (53), s. 73-91.

X