Sulowski Stanisław prof. dr hab.

Sulowski Stanisław

plen

prof. dr hab. Stanisław Sulowski – profesor zwyczajny (2018). Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w latach 2016-2020. Politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1975). Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, do 2016 r. dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku kieruje Ośrodkiem Analiz Politologicznych UW. Redaktor naczelny kwartalnika Studia Politologiczne, redaktor serii wydawniczej w Peter Lang Verlag: Studies in Politics, Security and Society. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Konsul RP w Niemczech w latach 1991-1995. Członek Rady Programowej Center Francais de Berlin w Berlinie. Współzałożyciel Red Hispano Polca de Investigación Científica.

Zainteresowania badawcze

Administracja publiczna, ustrój polityczno-administracyjny Niemiec, teoria państwa, polityka zagraniczna, nauki o bezpieczeństwie.

Jednostka

Katedra Technologii Informacyjnych

Ostatnie publikacje:

Andrzej Misiuk , Stanislaw Sulowski , Janusz Gierszewski , Andrzej Urbanek, The Role of Territorial Self-Government in Ensuring Personal Security of Citizens in Poland, European Research Studies Journal, Volume XXIII.

S. Sulowski (red.), Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, Warszawa, 2018.

S. Sulowski, Wolność i bezpieczeństwo w kontekście walki z terroryzmem, „e-Politikon”, 2016 nr 20, s. 8-24.

S. Sulowski (red.), Polen heute. Geschichte. Politik. Gesellschaft, Warszawa, 2009.

S. Sulowski (red.), The Political System of Poland, Warszawa, 2007.

X