Zając Justyna

prof. dr hab. Justyna Zając – doktor nauk o polityce (2004), habilitacja w zakresie nauk o polityce (2010), profesor nauk społecznych (2018). Profesor. W latach 2012-16 członek Komisji Rektorskiej UW ds. oceny wniosków stypendialnych UW oraz członek Rady Bibliotecznej UW. Członek Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, powołanej przez Prezydenta RP (2010-12); przewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (2011-12); członek Steering Committee of the Standing Group on International Relations European Consortium for Political Research (2004-10). Kierownik projektów badawczych, m.in. projektu pt. „Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich”, finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki (2012- 14). Visiting scholar: Uniwersytet Belgradzki, George Washington University, Sciences Po, Indiana University. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, rządu francuskiego, Tygodnika Polityka – „Zostańcie z Nami”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie na urlopie naukowym. Pracuje jako European Security Senior Research Fellow and Visiting Professor w Indiana University, Bloomington, USA.

Zainteresowania badawcze

Bezpieczeństwo euroatlantyckie, stosunki polityczne i bezpieczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w regionie śródziemnomorskim, polityka zagraniczna Polski, UE, USA.

Jednostka

Katedra Studiów Wschodnich

3 ostatnie publikacje:

J. Zając, Polish Perception of Security Threats and Challenges of the 21st Century, [w:] France and Poland Facing the Evolution of the Environment, (red.) B. Jankowski. A. Zima, Paris, 2018, s. 17-26.

J. Zając, Die Sicherheit Mitteleuropas aus der Perspektive Polens, [w:] Wegweiser zur Geschichte Baltikum, (red.) B. Lemke, Potsdam, 2018, s. 233-240.

J. Zając, Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009-2017, “Rocznik Integracji Europejskiej”, 2017 nr 11, s. 249-262.

 

X