16 września, 2019

Informacja dla zarejestrowanych w systemie IRK kandydatów na stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne II stopnia, II tura, WNPiSM UW

Kandydaci zdają pisemny test wiedzy przeprowadzany z zakresu przedmiotów: Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Prawo Międzynarodowe Publiczne. Wynik końcowy to liczba z przedziału 0-90 pkt.
16 września, 2019

Wyjazd prodziekana dr hab. Daniela Przastka i przedstawicieli WNPiSM do Mongolii

Trwa wyjazd przedstawicieli Wydziału z prodziekanem dr hab. D. Przastkiem na czele do Mongolii. W ramach zacieśniania współpracy między Narodowym Uniwersytetem Mongolii odbyło się spotkanie w
13 września, 2019

Dni adaptacyjne

Szanowni Studenci, gratulujemy rozpoczęcia studiów na naszym Wydziale! Chcielibyśmy opowiedzieć Wam jak poruszać się po uczelni, jak korzystać z bibliotek, przedstawić Państwa prawa i obowiązki, zasady
13 września, 2019

Dr Sławomir Czapnik

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Sławomira Czapnika Autoreferat Wniosek 24 kwietnia  2019 r. – dr Sławomir Czapnik złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
X