10 września, 2019

Dr Maciej Hartliński

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Hartlińskiego Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3 Autoreferat Wniosek 25 marca  2019 r. – dr Maciej Hartliński  złożył wniosek do
10 września, 2019

Dr Olga Barburska

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Olgi Barburskiej Autoreferat Wniosek 15 marca  2019 r. – dr Olga Barburska  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
10 września, 2019

Dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Mizerskiej-Wrotkowskiej Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3   Autoreferat Wniosek 27 marca  2019 r. – dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska  złożyła wniosek
10 września, 2019

Dr Marta Jas-Koziarkiewicz

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Marty Jas-Koziarkiewicz Autoreferat Wniosek 28 marca  2019 r. – dr Marta Jas-Koziarkiewicz  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
X