10 września, 2019

Dr Łukasz Zamęcki

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Łukasza Zamęckiego autoreferat wniosek 15 kwietnia  2019 r. – dr Łukasz Zamęcki złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
9 września, 2019

Dr Władysław Bułhak

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Władysława Bułhaka Autoreferat Wniosek 24 kwietnia  2019 r. – dr Władysław Bułhak  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
9 września, 2019

Dr Bartłomiej Biskup

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Bartłomieja Biskupa Wniosek Autoreferat 24 kwietnia  2019 r. – dr Bartłomiej Biskup  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
9 września, 2019

Dr Łukasz Łotocki

24 kwietnia  2019 r. – dr Łukasz Łotocki  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Nauk Politycznych i
X