5 maja, 2020

Artykuł dr Anny M. Solarz

Ukazał się artykuł dr Anny M. Solarz pt. „Religion and International Relations in the Middle East as a Challenge for International Relations Studies” w czasopiśmie „Religions”.
28 kwietnia, 2020

Nowa publikacja “Przeznaczeni do wielkości! Misja w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji”

Szanowni Państwo, informujemy o nowej publikacji naszego pracownika naukowego dr hab. Alicji Curanović. Wielość książek poświęconych współczesnej Rosji może przyprawić o zawrót głowy. Badacze tego niewątpliwie
28 kwietnia, 2020

Nowe szkolenia dla nauczycieli akademickich – wykorzystanie narzędzi GSuite w dydaktyce, oraz inne

Szanowni Państwo, wraz z rosnącym zainteresowaniem ofertą szkoleń on-line dla nauczycieli akademickich, w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW udostępniane są nowe możliwości doskonalenia kompetencji. Tematy szkoleń
27 kwietnia, 2020

Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów i doktorantów

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wydała 22 kwietnia komunikat dotyczący formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania. Przedstawiamy
X