Komunikat z dnia 7 kwietnia 2020 r. nt. funkcjonowania WNPiSM

Nowa publikacja dr hab. Aleksandry Gasztold
6 kwietnia, 2020
dr hab. Marta Jas-Kozarkiewicz nominowana do nagrody im. dr. Karola Jakubowicza
17 kwietnia, 2020

Szanowni Państwo, drodzy pracownicy badawczo-dydaktyczni, dydaktyczni, administracyjni, obsługi, doktorantki i doktoranci oraz studentki i studenci!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 69 Rektora UW z dnia 7 kwietnia 2020 r. informuję, że na jego podstawie na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych:

– odwołane zostały wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym (m.in. konferencje, sympozja, wykłady) do dnia 31 sierpnia 2020 r.;

– zostały zawieszone wszystkie wyjazdy zagraniczne i udział w konferencjach krajowych pracowników do dnia 30 czerwca 2020 r. (dotychczas złożone wnioski urlopowe zostaną anulowane);

– wstrzymane zostały przyjazdy gości zagranicznych do dnia 30 czerwca 2020 r.;

– wykłady i zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie, zostały odwołane do dnia 15 maja 2020 r włącznie.

Jednocześnie informuję, że zasady funkcjonowania WNPiSM UW pozostają niezmienne i zgodne z komunikatem z dnia 14 marca 2020 r.

Z poważaniem

Stanisław Sulowski

Dziekan WNPiSM UW

X