2 grudnia, 2022

Debata Co Europa Środkowa może zrobić dla Ukrainy?

Dzisiejsza debata o bezpieczeństwie, wolności i demokracji nie może odbywać się bez Ukrainy. W obecnej sytuacji Europa Środkowa, ze względu na swoje położenie i historię, odgrywa
2 grudnia, 2022

Szkolenie dla brytyjskich wojskowych

Dr. hab. Marko Babić i prof. dr hab. Andrzej Szeptycki wzięli udział jako wykładowcy w szkoleniu dla brytyjskich wojskowych: The Advanced Command and Staff Course 26
2 grudnia, 2022

Dr Łukasz Wieczorek w projekcie Komendy Głównej Policji

Dnia 1 grudnia 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja zamykając projekt pt. Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego, który był realizowany przez
1 grudnia, 2022

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Dnia 29 listopada w Poznaniu miał miejsce Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Podsumowano kadencję władz krajowych za lata 2019-22, udzielono absolutorium Prezesowi Arkadiuszowi Żukowskiemu i
X