29 maja, 2023

24 maja 2023 roku ukazała się nowa publikacja Profesora Zbigniewa Lasocika

Zbigniew Lasocik, Defining Forced Labour: A Real Challenge for the World in the Twenty-First Century. In: 21st Century Slavery – The Various Forms of Human Enslavement
24 maja, 2023

Najnowszy raport nt. stanu zagrożeń handlem ludźmi na świecie (Global Slavery Index – GSI)

Szanowni Państwo, W imieniu Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW uprzejmie informuję, że ukazał się najnowszy raport nt. stanu zagrożeń handlem ludźmi na świecie (Global Slavery Index
23 maja, 2023

Seminarium “Modern Slavery and Human Trafficking in the UK”

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi zaprasza do wzięcia udziału w seminarium “Modern Slavery and Human Trafficking in the UK“, w którym wezmą udział przedstawiciele Bakhita Centre for Research
28 listopada, 2022

Happening z okazji Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Zniesienie Niewolnictwa

Szanowni Państwo, na początku grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa. Został on ustanowiony w rocznicę przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i
X