1 czerwca, 2021

Konferencja pt. „Competence building, assistance provision and prevention of trafficking of human beings for labour exploitation – Addressing trafficking in human beings from wider perspective”

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego)  uprzejmie informuje o Międzynarodowej Konferencji (online) organizowanej przez Radę Państw Morza Bałtyckiego „Competence building, assistance provision and
9 marca, 2021

Ekspertyza OBHL na temat niewielkiej skuteczności systemu ścigania przestępstwa pracy przymusowej w Polsce

Na zlecenie Rady Państw Morza Bałtyckiego prof. Zbigniew Lasocik przygotował ekspertyzę na temat niewielkiej skuteczności systemu ścigania przestępstwa pracy przymusowej w Polsce. Opracowanie powstało w ramach
9 marca, 2021

Zasada niekaralności ofiar handlu ludźmi

Zasada niekaralności ofiar handlu ludźmi wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sprawa: V.C.L. i A.N. przeciwko Wielkiej Brytanii, aplikacje nr 77587/12 i 74603/12 Wyrok 16 lutego 2021
1 marca, 2021

Ekspertyza OBHL na temat sytuacji osób LGBT w więzieniach

Prof. Zbigniew Lasocik na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przygotował ekspertyzę na temat sytuacji osób LGBT w więzieniach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób transpłciowych. Opracowanie było
X