Prof. dr hab. Stanisław Sulowski

Dziekan

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny
pokój 216

Dyżur administracyjny:
Wtorek 15:00

Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa

Prodziekan ds. studenckich

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny
pokój 212 (dyżury odbywają się w pokoju 125)

Dyżury w listopadzie:
06.11 (środa) – godz. 10.00-11.30
13.11 (środa) – godz. 10.00-11.30
20.11 (środa) – godz. 10.00-11.30
27.11 (środa) – godz. 10.00-11.30

Dr hab. Daniel Przastek

Prodziekan ds. finansowych i rozwoju

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny
pokój 217

Dr Łukasz Zamęcki

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny
pokój 213

X