Sulowski Stanisław prof. dr hab.

Prof. dr hab. Stanisław Sulowski

Dziekan

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny
pokój 216

Dyżur administracyjny:
Wtorek 15:00

Godlewska-Szyrkowa Justyna dr

Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa

Prodziekan ds. studenckich

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny
pokój 212 (dyżury odbywają się w pokoju 125)

Dyżury w marcu:
4.03 (środa) – godz. 10.00-11.30
11.03 (środa) – godz. 10.00-11.30
20.03 (piątek) – godz. 10.00-11.30
25.03 (środa) – godz. 10.00-11.30

Przastek Daniel dr hab.

Dr hab. Daniel Przastek

Prodziekan ds. finansowych i rozwoju

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny
pokój 217

Zamęcki Łukasz dr

Dr hab. Łukasz Zamęcki

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny
pokój 213

X