pl

Stypendium rektora

Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe od 3 października do 17 października 2022 r.

 

Wszelki informacje dot. stypendium rektora są dostępne TU

Stypendium ministra

Wszelkie informacje dot. stypendium ministra są dostępne TU

Stypendia dla doktorantów

Informacje dot. stypendium doktoranckiego i stypendium rektora dla doktorantów są dostępne TU

X