pl

Wydziałowa Rada Doktorantów

Przewodniczący, członek Rady Wydziału
mgr Cezary Golędzinowski
cezary.goledzinowski@student.uw.edu.pl

Członkowie:

mgr Aleksander Parmee

mgr Przemysław Brzuszczak

 

X